Kraków - Halicka

Description of arising investment
Investor
Immokrak mgr inż. Andrzej Celary przy ul. Ważewskiego 24B, 30-499 Kraków