Kraków - Wielicka etap II

Description of arising investment
Investor
ATAL CONSTRUCTION Sp. z o.o. siedzibą w Cieszynie ul. Stawowa 27